...

Акциони план заштите животне средине и социјалних аспеката

Јавно комунално предузеће Београдски водовод и канализација је једини снабдевач питком водом у граду Београду. Основни задатак предузећа је прикупљање воде, њена прерада и дистрибуција, као и прикупљање и одвођење отпадних вода.

Европска банка за обнову и развој је одобрила зајам ЈКП БВК у износу од 13 милиона ЕУР ради финансирања приоритетних улагања у снабдевање водом и водоводну инфраструктуру.

Предложени пројекат се састоји из следећег:

Транша 1 – а :

  • Изградња два цевовода дужине 800 м, капацитета 1,500л/с који ће бити постављени између реке Саве и погона Макиш 2. Цевоводи ћеспроводити сирову воду од реке Саве до погона за прераду воде. Процењена цена изградње износи 4.5 милиона ЕУР;
  • Уклањање седимената са дна таложнице куда ће пролазити нови цевоводи. Процењена вредност радова износи 1.2 милиона ЕУР;

Транша 1 – б :

  • Изградња цевовода дужине 4.8 км, капацитета 1,000 л/с (види слику 1). Овај цевовод ће се користити за дистрибуцију воде од погона за прераду до водоводне мреже и замениће постојећи стари цевовод. Процењена вредност износи 3.5 милиона ЕУР.

Акциони план заштите животне средине и социјалних аспеката садржи мере у погледу заштите животне средине и социјалних питања које ЈКП БВК мора да испуни у складу са захтевима ЕБРД.
Како би се испунили захтеви ЕБРД о укључивању заинтересованих страна и објављивању информација, израђен је План укључивања заинтересованих страна, који се спроводи од стране ЈКП БВК. План описује жалбени механизам путем кога ће појединци моћи да укажу на проблеме везане за пројекат. Овај план ће периодично бити ревидиран и допуњаван, како буду биле доступне нове важне информације о пројекту.
Нетехнички резиме садржи информације о пројекту и сажетак пословања предузећа у погледу еколошких и социјалних аспеката, као и активности које су спроведене и које ће бити спроведене у вези са пројектом.

 Пројектна документација :