Акција евидентирања нерегистрованих корисника продужена до краја фебруара

ЈКП „Београдски водовод и канализација“  продужава акцију евидентирања и увођења у систем наплате нелегалних потрошача.

Одлуком  Надзорног одбора ЈКП „Београдски водовод и канализација“ од 22.10.2014. године омогућено је измирење таксе за регистрацију бесправног водоводног прикључка до 24 једнакe месечнe ратe.

Можете се пријавити и додатне информације добити на број телефона 011/305-47-43 или лично у Служби контроле потрошача ЈКП „Београдски водовод и канализација“ у улици Северни булевар број 3, радним даном од 08 до 15 часова.

О Darko Ivanovic

Darko Ivanovic /Web administrator Belgrade Waterworks & Sewerage - Department of marketing and information Deligradska str.28 Belgrade, Serbia Phone: +381 11 360-6866, Fax: +381 11 360-6790 Mobile: +381 64 8518-183