...

Апел потрошачима да рационално троше воду

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ током леденог таласа који је захватио Београд, бележи прекомерну потрошњу воде на читавом подручју града. Наиме, многи потрошачи су остављали отворене славине, како би спречили смрзавање водоводних инсталација. Управо због тога је потрошња протеклих дана била на нивоу оне у најтоплијем периоду године.

Производња воде у Београдском водоводу је тренутно на највишем нивоу и сви капацитети максимално су ангажовани.

Због великог броја кварова током протеклих дана, све екипе БВК су на терену и труде се да брзом реакцијом затварања воде спрече њено даље отицање.

Многи потрошачи у циљу спречавања смрзавања водоводних инсталација у стамбеним и другим објектима остављају отворена точећа места (славине), чиме се многоструко повећава потрошња.

Апелујемо на све потрошаче да воду не користе на такав нерационалан начин. 

Као заштиту од смрзавања, потрошачима саветујемо да водомерне шахтове држе затвореним и сувим. При ниским температурама требало би да заштите водомер и све инсталације код водомера. Њих би требало изоловати и утоплити, нпр. обложити их новинама, крпама или ћебадима. Поред тога, у зградама где се водомери налазе у подрумским просторијама, због опасности од смрзавања, требало би затворити све прозоре.