...

Бициклом је данас на посао дошла и екипа БВК

mirko-kilibarda-radojlo-jovanovic-i-dejan-jacimovicУ оквиру такмичења „Само не аутом“, којим се обележава Свeтски дaн бeз aутoмoбилa, екипа Београдског водовода и канализације прикључила се многим институцијама, организацијама и фирмама. Пријављена екипа нашег Предузећа је овог јутра на посао дошла бициклом, уместо аутомобилом или јавним превозом и тако подржала повећање свести о алтернативним, односно еколошки одрживим и здравијим начинима превоза.

Инцијатор за учествовање БВК на такмичењу била је руководилац Службе рачуноводства Славица Илић, која је својим бициклом данас до посла прешла 11 km. Њој су се, у оквиру такмичења, придружили инжењери пројектанти у Бироу за пројектовање Марта Илић (11 km) и Душан Радановић (4,3 km), машиниста Радоје Мимовић (7,2 km), референт продаје за велике потрошаче Мирко Килибарда (5,3 km), референт продаје Радојло Јовановић (13,7 km), референт продаје за СОН потрошаче Дејан Јаћимовић (5 km) и колега из Градског завода за јавно здравље Иван Вујасиновић. Пријављена екипа Београдског водовода тако је збирно до посла данас прешла 57,5 km.

Од ове године и град Београд се прикључио европским престоницама у такмичењу у броју пређених километара, бициклом или пешке до радних места, а свој допринос дали су  градоначелник Београда Синиша Мали и градски архитекта Милутин Фолић, који су данас на посао такође дошли бициклом.

Изaзoв пoд слоганом „Сaмo нe aутoм“ је дeo глoбaлнe инициjaтивe „Дaн бeз aутoмoбилa“, кoja сe у свeту вeћ двe дeцeниje oбeлeжaвa свaкoг 22. сeптeмбрa у oквиру Eврoпскe нeдeљe мoбилнoсти, a прoмoвишe aлтeрнaтивнa срeдствa прeвoзa у свaкoднeвнoj сaoбрaћajнoj кoмуникaциjи.

Једна од најважнијих порука ове иницијативе је промовисање здравог начина живота и смањење загађења природне околине.