...

Ванредно ангажовање екипа на отклањању кварова

Услед неповољних временских прилика, односно ниских температура ваздуха, које су захватиле и територију нашег главног града, дошло је до повећаног броја кварова на водоводној мрежи.

Дневни прилив кварова који се односи на пуцање уличних цеви вишеструко је већи од уобичајеног. Ванредним ангажовањем наших стручних теренских екипа, у отежаним околностима успевамо да отклонимо тридесетак кварова дневно. Дефекти на уличним цевоводима обично су најсложеније врсте кварова који захтевају ангажовање механизације и ископ земље као предуслов за њихово санирање.

Сва расположива механизација и људство стављени су у функцију отклањања кварова. На дневном нивоу, у свакој смени ангажовано је по 20 теренских екипа.

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ труди се да све кварове који за последицу имају прекид у снабдевању водом отклони у року од 24 сата.

Апелујемо на наше суграђане да имају разумевања и стрпљења у новонасталој ситуацији. Напомињемо да отклањању кварова приступамо на основу приоритета – угроженост живота грађана и имовине, број потрошача који су без воде и изливање воде на прометне саобраћајнице.