...

Директор БВК гостовао на Мегатренд универзитету

Директор Београдског водовода и канализације Драган Ђорђевић је као гостујући предавач, а на позив професора др Миљојка Базића, одржао на Факултету за пословне студије Мегатренд универзитета у Београду предавање на тему „Односи са јавношћу у Београдском водоводу и канализацији“. Предавање о раду и PR активностима БВК било је прилагођено наставном програму факултета.

На практичним примерима из рада Сектора за односе са јавношћу и менаџмента БВК, студенти су могли да се упознају са функционисањем Предузећа, али и да боље усвоје теоретска знања стечена на Факултету. Након одржаног предавања академци су показали интересовање за конкретна решења за свакодневне изазове са којима се сусрећу запослени у Водоводу у комуникацији са потрошачима и медијима.

Београдски водовод и канализација и на овај начин, обраћајући се студентима, покушава да свој рад приближи и учини видљивијим свим грађанима Београда.