...

Замена два километра цеви у Улици 11. октобра у Бечмену

У Улици 11. октобра у насељу Бечмен, на општини Сурчин, биће реконструисана водоводна мрежа у дужини од 2.000 метара. Старе азбестно-цементне цеви пречника 100 мм биће замењене новим полиетиленским пречника 110 мм. Радови ће трајати до краја 2017. године.

После реконструкције цевовода, сви постојећи кућни прикључци биће превезани на нову мрежу.