...

Замена око шест километара водоводних цеви у блоку Браћа Марић у Крњачи

У блоку улица Браћа Марић у насељу Крњача, на општини Палилула, комплетно ће бити реконструисана водоводна мрежа у дужини од  5.800 метара. Стари азбестно-цементни цевоводи пречника 90 мм биће замењени новим полиетиленским пречника од 90 до 160 мм, у улицама: Косте Јосиповића, Данице Јовановић, Игора Васиљева и Михаила Миловановића.

Реконструкција ће трајати до половине априла 2018. године.