...

Замена око 4.000 метара водоводних цеви у блоку Браћа Марић у Крњачи

У блоку улица Браћа Марић у насељу Крњача, на општини Палилула, комплетно ће бити реконструисана водоводна мрежа у дужини од око 4 километара. Стари азбестно-цементни цевоводи пречника 90 мм биће замењени новим полиетиленским пречника од 90 до 160 мм, у улицама: Косте Јосиповића, Данице Јовановић, Владимира Бечића, Винка Грдана и Младена Јосића. Реконструкција ће трајати до половине новембра 2017. године.