...

Замена хидраната у насељу Степа Степановић

Екипа ЈКП „Београдски водовод и канализација“ отпочела је радове на замени хидраната у читавом насељу Степа Степановић, који су затворени на помоћним затварачима из безбедносних разлога. Након изградње стамбеног комплекса и уградње хидраната од стране ангажоване фирме, због неадекватног материјала почела је да се ствара корозија унутар хидранта. Из наведених разлога, постоји могућност да, услед насталог квара, надземни хидрант нанесе и штету. У плану је да до краја лета екипа ЈКП БВК замени свих 79 хидраната. На основу динамике радова, екипе ће мењати три хидранта на недељном нивоу.