...

Изградња фекалне канализације у Улици Боривоја Милојевића у насељу Кнежевац

На општини Раковица у Улици Боривоја Милојевића биће изграђена фекална канализациона мрежа пречника 250 мм у дужини од 262 метра. Нова канализација је пројектована тако да прихвати све прикључке постојећих објеката дуж улице.

Радови ће се изводити до јуна 2017. године, а у том периоду Улица Боривоја Милојевића биће затворена за саобраћај.