Испиран део водоводне мреже на Новом Београду

Услед квара на водоводној мрежи, који је у међувремену саниран, у појединим деловима Новог Београда дошло је до замућења воде. После поправке квара, водоводна мрежа је испрана. На основу узорковања воде, након изведеног испирања мреже, и спроведених анализа, утврђено је да је вода за пиће хигијенски исправна, и у физичко-хемијском и у микробиолошком погледу.

О Darko Ivanovic

Darko Ivanovic /Web administrator Belgrade Waterworks & Sewerage - Department of marketing and information Deligradska str.28 Belgrade, Serbia Phone: +381 11 360-6866, Fax: +381 11 360-6790 Mobile: +381 64 8518-183