...

Наставак замене водоводних цеви у Сремчици

После прошлогодишње реконструкције преко 1.000 метара водоводне мреже, наставља се замена преосталих поцинкованих и азбестно-цементних цеви пречника 80 мм у Читачкој улици у насељу Сремчица, на општини Чукарица, у дужини од 1.100 метара. Старе цеви ће бити замењене новим полиетиленским пречника 100 мм. Након реконструкције целе Читачке и неколико околних улица, сви кућни спојеви ће бити превезани на новоположену водоводну мрежу. Радови ће бити окончани до краја јуна 2017. године.