...

Наставак замене водоводних цеви у Читачкој улици у Сремчици

После прошлогодишње реконструкције 1.100 метара водоводне мреже, наставља се замена преосталих поцинкованих и азбестно-цементних цеви пречника 80 мм у Читачкој улици у насељу Сремчица, на општини Чукарица, у дужини од 600 метара. Старе цеви ће бити замењене новим полиетиленским пречника 100 мм. Након реконструкције целе Читачке улице, сви кућни спојеви ће бити превезани на новоположену водоводну мрежу. Радови ће бити окончани до краја јуна 2017. године.