...

Ненаменска потрошња воде у подавалском подручју

Услед тропских дневних температура ваздуха претходних дана, ЈКП „Београдски водовод и канализација” је сталним мерењима на водоводнoм дистрибутивнoм систему регистровало значајно повећање потрошње воде у подавалским насељима Пиносава, Бели Поток и Зуце, што указује на ненаменско трошење воде.

Апелујемо на грађане у подавалским насељима да рационално користе воду за пиће, а, пре свега, да се уздрже од активности као што су наводњавање пољопривредних и заливање зелених површина.

Уколико се у наведеним насељима настави са нерационалном потрошњом, ЈКП „Београдски водовод и канализација“ биће принуђено да успостави режим преусмеравања воде у трајању од по 12 сати, посебно када је реч о насељу Зуце.