...

Новоположена водоводна мрежа у Љутице Богдана

????????????????????????????????????

У Улици Љутице Богдана, после двомесечних радова, реконструисана је водоводна мрежа у дужини од 940 метара. Од Улице пуковника Бацића до Булевара кнеза Александра Карађорђевића стари цевовод замењен је новим. Новоположене дуктилне водоводне цеви пречника 150 mm израђене су од најсавременијег цевног материјала. Поред водоводних цеви замењено је и 30 постојећих кућних прикључака на водоводну мрежу.