...

Обавештење заинтересованим лицима за преузимање отпада (посебни токови отпада)

Због измене конкурсне документације продужава се рок за подношење понуда  тако да је време и место подношења понуда (нови рок): 01.12.2017. године до 10 сати, ул. Делиградска 28, Београд, писарница ЈКП „Београдски водовод и канализација“.

Измењену конкурсну документацију заинтересована лица ће моћи да преузму од 28.11.2017. године на архиви ЈКП Београдски водовод и канализација.