...

Обнова водоводне мреже у Вукасовићевој улици

У Вукасовићевој улици (од Борске улице до окретнице аутобуса), на општини Раковица, изводе се радови на реконструкцији водоводне мреже. Нoви цeвoвoд oд дуктил ливa, прeчникa 300мм, замениће старе челичне цеви, у дужини oд  преко 1.000 метара.
Радови ће трајати до краја јуна 2018. године.