Ојачавање међународне сарадње у региону у ванредним ситуацијама

Београд је 13. и 14. октобра 2016. године био домаћин међународног пројекта „EUrban Water Aid 2016“ у организацији Националног Директората за ванредне ситуације при Министраству унутрашњих послова Мађарске.

Основни циљ пројекта је ојачавање међународне сарадње у региону у ванредним ситуацијама изазваним поплавама, а то подразумева усклађивање процедура, ефикасно управљање ресурсима и унапређење комуникације између сектора за ванредне ситуације и водног сектора. Поред тога пројекат обухвата и проверу постојећих процедура и израду нових докумената у виду правилника о универзалним процедурама узајамне помоћи између земаља региона током кризних ситуација.

Финансијер целог пројекта је Европска комисија – Директорат ЕУ за хуманитарну помоћ и цивилну заштиту  (ECHO).

На „ЕUWA 2016“ су поред организатора, као носиоца пројекта, учествовали и Водовод Будимпешта, МУП Словачке, Државна управа за заштиту и спашавање Хрватске и ЈКП „Београдски водовод и канализација“.

Приликом сусрета у Београду одржан је  и иницијални састанак групе за планирање вежбе, која ће бити одржана на пролеће 2017. године у Мађарској на реци Тиси. Тада ће бити симулирана поплава, а у вежби ће учествовати представници свих земаља обухваћених овим пројектом.

О Darko Ivanovic

Darko Ivanovic /Web administrator Belgrade Waterworks & Sewerage - Department of marketing and information Deligradska str.28 Belgrade, Serbia Phone: +381 11 360-6866, Fax: +381 11 360-6790 Mobile: +381 64 8518-183