...

Пилот пројекат контролисаних биоретензија за прикупљање кишних вода

Београдски водовод и канализација се одазвао позиву Грађевинског факултета Универзитета у Београду и учествовао у постављању експерименталне инсталације за научни пројекат Системи за одвођење кишних вода као део урбане и саобраћајне инфраструктуре, који је покренуло Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

Водовод је обезбедио потребну механизацију и људство за обављање грађевинских радова.

Експериментална инсталација представља пилот пројекат контролисаних биоретензија за прикупљање кишних вода. Циљ пројекта је био да се направи биоретензија, која на одговарајући начин може да утиче на повећање водних ресурса у урбаним срединама и обезбеди неоходну количину воде за градске зелене површине.