Помоћник градоначелника Борко Милосављевић разговарао у ЈКП „БВК” о Нацрту програма пословања за 2016.годину

IMG_8137Помоћник градоначелника Борко Милосављевић са сарадницима обишао је 5. новембра 2015. год. ЈКП „Београдски водовод и канализација” и на радном састанку са руководством предузећа разговарао о Нацрту програма пословања за 2016. годину.

Милосављевић је истакао да се на овај начин, уз консултације, спроводи вид превентивне контроле, како би планови радова и трошкова били што рационалнији. Он је нагласио да се ради о укупно три нивоа разговора, од ресорног секретаријата и Управе за цене, преко разговора градског менаџмента са руководством предузећа до комисије коју формира градоначелник како би се план као предлог програма проследио одборницима Скупштине Београда на одлучивање.

Он је нагласио да се у следећој години очекује више инвестиција, као и да ће будућим стратешким документом бити успостављен развој водоводне и канализационе мреже у наредних десет година.

“У том документу јасно ће се показати где и који ће се систем канализационе и водоводне мреже развијати на одређеној градској територији. Биће јасно презентовани и извори из којих ће се ти радови финансирати, при чему ће се један део примарне мреже финансирати из буџетских средстава, док ће остали сегменти бити третирани путем јавно-приватног партнерства или на други начин”, рекао је Милосављевић.

IMG_8122Нина Јандрић, градска секретарка за комуналне и стамбене послове истакла је да је ове године издвојено више средстава за одвођење кишне канализације и најавила повећање средстава за решавање других проблема у овој области.

Светозар Веселиновић, генерални директор ЈКП „Београдски водовод и канализација”, рекао је да је план пословања за 2016. годину усмерен у два основна правца:

– Предвиђен је програм капиталних инвестиција, улагање у црпне станице, уређаје за пречишћавање отпадних вода, магистралне цевоводе и друге објекте. Други део инвестиција усмерен је директно ка суграђанима, а реч је о објектима усмереним ка рубним деловима града попут Врбовна, Степојевца, Грмовца, Ритопека и других насеља, који ће бити прикључени за београдску водоводну мрежу. Успоставићемо привремене канцеларије где ће суграђани моћи да добију сву неопходну документацију на лицу места, а таква пракса већ је донела добре резултате у Виноградској улици, где су радови у току. То „Водовод” до сада није радио, а веома је значајно јер грађани више не морају да путују до центра града како би добили потребну документацију. Тако смо и у могућности да одмах изађемо на терен, дамо потребне савете, будемо ближе корисницима и тако им олакшамо прикључење на мрежу – истакао је Веселиновић.
Састанку су присуствовали  представници интерне ревизије, буџетске инспекције, представници Управе за цене и ресорни руководиоци Градске управе.