...

После реконструкције, повећан капацитет Рени-бунара бр. 1

Reni bunar

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда завршила је реконструкцију првог београдског Рени-бунара бр. 1, који је пуштен у рад 1. септембра далеке 1953. године, у близини Старог савског моста у Бродарској улици. Осим уградње нове опреме, извршена је и грађевинска реконструкција зграде, чиме је сачуван од пропадања један од објеката индустријске архитектуре у Београду. На кружној згради бунара спроведени су неопходни молерско-фарбарски, браварски, лимарски и други занатски радови, како би се у потпуности вратио првобитни изглед објекта, а вредност изведених радова је 97,8 милиона динара.

Основни циљ радова био је повећање капацитета и добијање нових количина воде која се користи за водоснабдевање Београда, узимајући у обзир чињеницу да је београдско водоизвориште од непроцењивог значаја за снабдевање пијаћом водом.

Дренови на дну Рени-бунара бр. 1, којима се деценијама црпила вода, били су у лошем стању и издашност бунара је пала на око 40 литара прикупљене воде у секунди. Зато је извршена његова ревитализација уградњом пет нових хоризонталних дренова дужине по 50 метара. Утискивањем нових дренова повећан је капацитет црпљења воде. Испитивања која су урађена после реконструкције показала су да је нова издашност око 90 литара у секунди, што представља изузетан резулатат у експлоатацији оваквих објеката.