...

Постављање нових цеви у делу општине Вождовац

У улицама Mахмута Ибрaхимпaшићa (између улица Рада Неимара и Светоандрејске), Свeтoaндрejској (између улица Рада Неимара и Mахмута Ибрaхимпaшићa) и Горњомилановачкој изводе се радови на реконструкцији водоводне мреже у дужини преко 270 метара. Старе челичне цеви пречника 40 и 20 милиметара биће замењене новим дуктилним прeчникa 150 и 100 милиметара.

Радови ће трајати до половине маја 2018. године.