...

Потписан важан уговор о кредиту између Београдског водовода и Европске банке за обнову и развој

potpis-ugovora2Директор ЈКП „Београдски водовод и канализација” Светозар Веселиновић и заменица директора Департмaна за комунaлну инфраструктуру и заштиту животне средине Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) Лин О’Грејди потписали су у четвртак, 02.04.2015. године у Старом двору уговор о кредиту вредном 13 милиона евра. На овај начин биће обезбеђена инвестициона средства за реконструкцију комплекса за прераду воде Макиш, као и за реконструкцију цевовода сирове воде на десној обали Саве. Ово је други пројекат који Европска банка спроводи у сарадњи са Београдским водоводом и канализацијом, а циљ је унапређење квалитета и стандарда снабдевања водом у Београду.

Лин О’Грејди из ЕБРД истакла је задовољство Банке оперативним и финансијским пословањем Београдског водовода и додала „Овим пројектом ми помажемо Београду да своје услуге снабдевања водом усклади са стандардима Европске уније, на пример повећањем доступности високо квалитетне воде за пиће, што ће донети велике користи у домену заштите животне средине и јавног здравља, као и решавањем проблема приступачности воде у Београду“.

Светозар Веселиновић је овом приликом истакао да ће најављена реконструкција омогућити да Београдски водовод повећа производњу воде на осам до десет метара кубних воде у секунди, чиме ће се обезбедити несметано снабдевање водом рубних београдских општина. Тако ће БВК прерасти у регионални водовод који ће снабдевати водом општине: Гроцку, Младеновац, Обреновац, Лазаревац, Стару Пазову. Веселиновић је нагласио да је ово веома важан пројекат за Београдски водовод и додао „Задовољство нам је што ЕБРД финансира ове инвестиције јер ми на ову Банку гледамо као на нашег дугорочног партнера. Најављени пројекат ће унапредити наше капацитете у пружању услуга високог квалитета.“

Зајам је подељен у две транше: опредељена средства у износу од 8,5 милиона евра и неопредељена средства у износу од 4,5 милиона евра. Средства из прве транше ће бити употребљена за финансирање унапређења водоводног система, нарочито за изградњу два нова цевовода сирове воде од Саве до постројења за прераду воде Макиш, за чишћење таложнице и постављање цевовода за транспорт сирове воде од бунара до постојећег постројења за прераду воде. Друга транша – након извршене студије изводљивости и детаљне провере – биће искоришћена за реконструкцију главног постројења за прераду воде у Београду, Макиш 1.

Додатнa средства за овај пројекат обезбедили су Посебан фонд акционара ЕБРД-а и Влада Аустрије, у укупном износу од 795.000 евра.