...

Продаја возила и грађевинских машина

ПРЕДМЕТ:    Оглас за јавно надметање за продају

возила и грађ. машина

ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

оглашава

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА

И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА

Продају се следећа возила и грађ. машине :

Лицита- циони број Врста средства Марка и тип Год. произв. Број шасије локација Почетна цена
Без ПДВ-а (динара)
1 грађевинска машина PALAZZANI 2007 PB702000000013674 Вождовац, Алтом, Кумодрашка 240 426.500,00
2 грађевинска машина BGH-1000 BGH-1000 1992 5323 Макиш, Обреновачки пут бб 1.100.000,00
3 теретно преко 4000 кг укупне масе FAP MERCED.1213/36 1986 36700312003531 Карабурма, Милице Јанковић 3 150.000,00
4 теретно преко 4000 кг укупне масе FAP 1213/42 1986 367.005.13.003815 Макиш, Обреновачки пут бб 200.000,00
5 теретно специјално (за ел.инст.) Z 621 KULA  HTP12 1978 28550 Макиш, Обреновачки пут бб 100.000,00
6 доставно SKALA 1.1 POLI LC 2005 VX1128A00-01302290 Беле воде, Водоводска 158 45.000,00
7 доставно Z SKALA 1,1 POLI LC 2004 VX1128A00-01301935 Беле воде, Водоводска 158 50.000,00
8 доставно Z 101 SKALA 1.1 POLI LC 2004 VX1128A00-01302146 Беле воде, Водоводска 158 35.000,00
9 доставно ZASTAVA SKALA 1.1 POLY LC 2004 VX1128A00-01302193 Беле воде, Водоводска 158 25.000,00
10 доставно ZASTAVA SKALA 1.1 POLY LC 2003 VX1128A0001301458 Карабурма, Милице Јанковић 3 35.730,00
11 доставно ZASTAVA SKALA 1.3 POLY LC 2004 VX1128A0001302502 Карабурма, Милице Јанковић 3 78.600,00
12 доставно ZASTAVA SKALA 1.1 POLY LC 2005 VX1128A0001302366 Карабурма, Милице Јанковић 3 39.700,00
13 путничко ZASTAVA KORAL 1.3 CW 2004 VX1145A0001082633 Беле воде, Водоводска 158 40.000,00
14 путничко ZASTAVA KORAL 1.1 IL PCM 2004 VX1145A0001083527 Беле воде, Водоводска 158 50.000,00
15 Теренско возило VAZ LADA NIVA 1.7 I 21214 2008 XTA21214081883066 Беле воде, Водоводска 158 133.400,00
16 Теренско возило VAZ LADA NIVA 1.7 I 21214 2008 XTA21214081892893 Беле воде, Водоводска 158 200.830,00
17 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014842 Беле воде, Водоводска 158 325.000,00
18 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014896 Беле воде, Водоводска 158 325.000,00
19 Теретно возило ZASTAVA RIVAL 2004 ZCFC357010Z014009 Беле воде, Водоводска 158 300.000,00
20 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 2+1 FURGON 2005 ZCFC357010Z014873 Беле воде, Водоводска 158 220.000,00
21 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014820 Беле воде, Водоводска 158 303.000,00
22 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2006 ZCFC357010Z015565 Беле воде, Водоводска 158 410.000,00
23 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2006 ZCFC357010Z015567 Беле воде, Водоводска 158 481.000,00
24 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2002 ZCFC357010Z014020 Беле воде, Водоводска 158 209.000,00
25 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2002 ZCFC357010Z013652 Беле воде, Водоводска 158 236.000,00
26 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014860 Беле воде, Водоводска 158 291.000,00
27 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2002 ZCFC357010Z013625 Беле воде, Водоводска 158 156.000,00
28 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014834 Беле воде, Водоводска 158 136.000,00
29 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2002 ZCFC357010Z013634 Беле воде, Водоводска 158 222.000,00
30 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2007 ZCFC357010Z015652 Земун, Тошин бунар 160 а 209.000,00
31 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2007 ZCFC357010Z015650 Карабурма, Милице Јанковић 3 502.000,00
32 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014837 Карабурма, Милице Јанковић 3 340.000,00
33 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014904 Карабурма, Милице Јанковић 3 324.000,00
34 Теретно возило Z 35.10 TURBO RIVAL 2001 ZCFC357010Z013637 Карабурма, Милице Јанковић 3 50.000,00
35 Теретно возило ZASTAVA NEW T.RIVAL 35.10   HNPK 6+1 2005 ZCFC357010Z014971 Карабурма, Милице Јанковић 3 50.000,00
36 Теретно возило Z 35.10 TURBO RIVAL 2001 ZCFC357010Z013499 Карабурма, Милице Јанковић 3 30.000,00
37 Теретно возило ZASTAVA NEW TUR.RIVAL 35.10.HNPK 2004 ZCFC357010Z014822 Карабурма, Милице Јанковић 3 80.000,00
38 Теретно возило NEW TURBO RIVAL 35.10 HNPK(6+1)P.K. 2002 ZCFC357010Z014008 Карабурма, Милице Јанковић 3 60.000,00
39 Теретно возило ZASTAVA NEW TURBO RIVAL35.10 HNPK 6 + 1 2004 ZCFC357010Z014845 Карабурма, Милице Јанковић 3 40.000,00
40 Теретно возило NEW TURBO RIVAL 35.10 HNFPK 2002 ZCFC357010Z013907 Карабурма, Милице Јанковић 3 60.000,00

 

Возила и грађ. меш. се купују у виђеном стању без права на рекламацију и приговор на техничке карактеристике и стање возила /гр.маш.

Разгледање је на локацијама датим у табели: 17, 20, 21 и 22.03.2017. од 10 до 14 часова.

 

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која уплате депозит (појединачно за свако средство) на:

Број текућег рачуна:  170-30019841000-41   UniCredit Bank.

Сврха уплате: Уплата депозита за јавну лицитацију возила/ гм.маш. лицитациони бр. _____

Прималац: ЈКП Београдски водовод и канализација, Кнеза Милоша 27, Београд

Износ: 10 % од процењене вредности возила/гр.маш. (искључиво у динарима)

Регистрација учесника врши се 22.03.2017. од 10 до 14 часова на адреси Делиградска 28, Београд.

Приликом регистрације, потенцијални купци морају предати надлежној комисији попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању са прилозима и доказ о уплати депозита. Образац се може попунити и директно код комисије а може се преузети и раније приликом разгледања возила.

Јавно надметање одржаће се 24.03.2017. с почетком у 9 часова на адреси Милице Јанковић 3, Београд.

Председник комисије за продају возила (акционар) спроводи јавно надметање тако што:

 1. Отвара јавно надметање при чему дефинише шта се продаје и колики је лицитациони корак,
 2. Позива учеснике да прихвате понуђену цену;
 3. Одржава ред на јавном надметању;
 4. Проглашава за купца учесника који је први понудио највишу цену, када ни после трећег позива није дата већа понуда (ударцем чекића надметање се означава завршеним).

 

Купопродајни уговор се потписује у року од 10 дана од дана одржавања јавног надметања, под условом да је проглашени купац уплатио износ купопродајне цене у целости на горе наведени број текућег рачуна (од износа одузети депозит само за конкретно средство).

Фактуре за продата возила могу се подићи у року од 5 дана од потписивања уговора у ул. Данијелова 32. Купац је дужан да најкасније 10 дана од потписивања уговора преузме возило/гр.маш.

Депозит се не враћа уколико:

 • се учесник не појави на јавном надметању,
 • као једини учесник не прихвати почетну цену,
 • нико од учесника јавног надметања, за то средство, не прихвати почетну цену,
 • учесник не потпише записник са одржаног јавног надметања,
 • проглашени купац не потпише купопродајни уговор у прописаном року или по прописаној процедури,
 • проглашени купац не уплати купопродајну цену у назначеном року,
 • се учесник удаљи са јавног надметања због ометања истог.

Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца депозит се враћа у року од пет радних дана од дана јавног надметања.

ПДВ, порез на пренос по потреби, трошкове преузимања возила и евентуално друге трошкове у целости сноси купац.

Контакт телефон: Весна Михајловић, 064/813-18-12 – од 9-14 часова.