...

Реконструкција водоводне мреже у улици Љутице Богдана

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је закључио уговор о извођењу радова  на реконструкцији водоводне мреже у Улици Љутице Богдана на општини Савски венац. ЈКП „Београдски водовод и канализација“ вршиће стручни надзор над извођењем радова. Радови подразумевају замену цевовода у дужини од 953m, као и замену постојећих кућних прикључака.

Извођење радова ће трајати 60 дана, почевши од 02.06.2016. године у шест фаза од по десет дана, а о динамици извођења радова грађани ће бити благовремено обавештени.

Радови у Улици Љутице Богдана требало је да почну 01.06.2016. године, али ће због прибављања неопходних сагласности и решења почети 02.06.2016. године.