...

Реконструкција дела водоводне мреже у улици Саве Ковачевића у Лештанима

Због недовољне проточности воде, услед малог и неадекватног профила цеви, у делу улице Саве Ковачевића у насељу Лештане, на општини Гроцка, старе поцинковане цеви пречника 25 мм замењене су полиетиленским цевима пречника 110 мм. Радови су подразумевали замену цевовода од почетка улице, у дужини од 240 м.

Реконструкција дела водоводне мреже у улици Саве Ковачевића је завршена, а сада предстоје радови на пребацивању 19 постојећих кућних прикључака на новоположену мрежу.

Пребацивање кућних прикључака ће бити окончано до 01. марта 2017. године.