Реконструкција канализационе црпне станице „Газела”

KCS_GazelaПосле више од четири деценије рада, у току је реконструкција КЦС „Газела”. Градски менаџер Горан Весић, члан Градског већа Драгомир Петронијевић, директор Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Бранислав Поповић и директор Београдског водовода и канализације Светозар Веселиновић у уторак, 08. марта 2016. обишли су радове на обнављању једне од највећих црпних станица у оквиру система београдске канализације. Радови би требало да буду завршени у августу ове године.

„КЦС „Газела” је изграђена 1975. године, а први пут се реконструише после 41 године. Мењају се сва три велика колектора за прикупљање атмосферских вода, чији је капацитет кубик и по у секунди. Ова станица покрива скоро две стотине хектара површине Новог Београда, то јест блокове 17, 18, 19 и 20, као и делове блокова 21 и 22, затим 23 и 24, те Блок 43 и бродоградилиште, што говори о њеном значају. Такође, мења се и агрегат и ретензија која прикупља воду и штити у случајевима већег водостаја“ изјавио је Весић приликом обиласка. Градски менаџер је додао да грађани Новог Београда могу да буду сигурни да ће радови бити завршени у року, а станица ће све време радити.

„План је да се реконструишу канализациона и водоводна мрежа, али и да се ураде прикључци тамо где их нема. Читав посао вреди oкo 570 милиона евра, а финансираће се из буџета града и европских фондова“ истакао је Драгомир Петронијевић.

Директор ЈКП „Београдски водовод и канализација” Светозар Веселиновић најавио је обнављање канализационе црпне станице „Карађорђев трг” у Земуну, а у плану је и реконструкција КЦС „Ушће”, која ће помоћи да се ефектније одводе кишне и фекалне воде са целокупне територије Новог Београда и Земуна.

О Darko Ivanovic

Darko Ivanovic /Web administrator Belgrade Waterworks & Sewerage - Department of marketing and information Deligradska str.28 Belgrade, Serbia Phone: +381 11 360-6866, Fax: +381 11 360-6790 Mobile: +381 64 8518-183