Финансијски извештај

ИЗВЕШТАЈ ЗА 2016.ГОДИНУ PDF
pdf
pdf
pdf
ИЗВЕШТАЈ ЗА 2015.ГОДИНУ PDF
pdf
pdf
pdf
ИЗВЕШТАЈ ЗА 2014.ГОДИНУ PDF
pdf
pdf
pdf
ИЗВЕШТАЈ ЗА 2013.ГОДИНУ PDF
pdf
pdf
ИЗВЕШТАЈ ЗА 2012.ГОДИНУ PDF
pdf
pdf
ИЗВЕШТАЈ ЗА 2011.ГОДИНУ PDF
ИЗВЕШТАЈ ЗА 2010.ГОДИНУ PDF
ИЗВЕШТАЈ ЗА 2009.ГОДИНУ PDF
ИЗВЕШТАЈ ЗА 2008.ГОДИНУ PDF
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
Напомена: У саставу редовног годишњег финансијског извештаја, обвезник је доставио напомене уз финансијски извештај,које су објављене у форми скенираног документа на интернет страници Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs – „Финансијски извештај и бонитет“ -„Објављивање финансијских извештаја“.

Програм пословања

ПРОГРАМ ЗА 2018.ГОДИНУ PDF
Програм пословања
Извештај о реализацији годишњег  Програма пословања за 2018.годину за период 01.01-31.03.2017.године
ПРОГРАМ ЗА 2017.ГОДИНУ PDF
Програм пословања
Ребаланс програма пословања
Извештај о реализацији годишњег  Програма пословања за 2017.годину за период 01.01-31.03.2017.године
Извештај о реализацији годишњег  Програма пословања за 2017.годину за период 01.01.-30.06.2017.године
Извештај о реализацији годишњег  Програма пословања за 2017.годину за период 01.01.-30.09.2017.године
Извештај о реализацији годишњег  Програма пословања за 2017.годину за период 01.01.-31.12.2017.године
ПРОГРАМ ЗА 2016.ГОДИНУ
 
 
ПРОГРАМ ЗА 2015.ГОДИНУ PDF
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
ПРОГРАМ ЗА 2014.ГОДИНУ PDF
pdf
pdf
pdf
pdf
pdf
ПРОГРАМ ЗА 2013.ГОДИНУ PDF