Цивилизацијски искорак Београда у наредној деценији

svd2016-godСветски дан вода обележен је 22. марта ове године у Скупштини града Београда у организацији Секретаријата за заштиту животне средине. Обележавању су присуствовали градски менаџер Горан Весић, секретар за заштиту животне средине Горан Триван, директор ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Светозар Веселиновић, технички директор ЈВП „Београдводе” Владимир Баталовић, као и многобројни стручњаци из области вода.
„Воду морамо третирати као богатство које би требало да чувамо, јер у супротном у будућности нећемо имати користи од ње“ поручио је градски менаџер. Весић је овом приликом нагласио да је вода у Београду квалитетна и боља од многих флашираних вода, као и да је проблем је у томе како се ми односимо према нашим водама. Недопустиво је да канализација одлази у Саву и Дунав и зато је важно што је Град прошле године донео одлуку о изградњи недостајуће канализације на територији Београда. „Ако све буде било како треба, надам се да ћемо за десет или једанаест година моћи поносно да кажемо да прерађујемо отпадне воде и не загађујемо своје реке. Тај пројекат ће коштати око 700 милиона евра. У оквиру њега ће бити урађено и пет фабрика и читав низ система малих постројења за прераду и пречишћавање отпадних вода, чија је вредност око 300 милиона евра. То је цивилизацијски искорак који ће Београд имати у наредној деценији, а који је важан за очување вода“ са задовољством је истакао Весић.
Секретар за заштиту животне средине Горан Триван је нагласио је да је питање вода и загађење вода најважнији проблем Београда и додао „Дошли смо до тога и да ће Град Београд стати иза пројекта решавања проблема канализације на читавој територији. Ми ћемо тако решити проблем који има и град Токио“.

План развоја београдског водоводног и канализационог система у наредном периоду окупљенима је представио директор Сектора за развој, пројектовање и инвестиције ЈКП БВК Зоран Радивојевић.
Ове године Светски дан вода обележен је под слоганом „Бoљa вoдa, бoљa рaднa мeстa“. Дaнaс, скoрo пoлoвинa зaпoслeних у свeту, приближно 1,5 милиjaрда људи, рaди у сeктoримa кojи су пoвeзaни сa вoдoм и скoрo свa рaднa мeстa зaвисe oд вoдe и oних кojи сe брину зa њeну бeзбeдну дистрибуциjу. Ипaк, милиoни људи кojи рaдe у вoднoм сeктoру нису прeпoзнaти или зaштићeни oснoвним рaдним прaвимa. Teмa за 2016. гoдину – „Вoдa и рaднa мeстa“ (Water and Jobs) била je фoкусирaнa нa тo кaкo дoвoљнa кoличинa и квaлитeтна вoда мoгу дa прoмeнe живoтe и услoвe живoтa зaпoслeних и чaк дa прoмeнe друштвa и приврeдe.

О Darko Ivanovic

Darko Ivanovic /Web administrator Belgrade Waterworks & Sewerage - Department of marketing and information Deligradska str.28 Belgrade, Serbia Phone: +381 11 360-6866, Fax: +381 11 360-6790 Mobile: +381 64 8518-183