...

Јавно надметање за продају возила и грађевинских машина

ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

оглашава

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ПРОДАЈУ ВОЗИЛА

И ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА

Продају се следећа возила и грађ. машине :

Лицита- циони број Врста средства Марка и тип Год. произв. Број шасије локација Почетна цена без ПДВ-а (динара)
1 грађевинска машина BGH-1000 1992 5323 Макиш, Обреновачки пут бб 704.000
2 доставно SKALA 1.1 POLI LC 2005 VX1128A00-01302290 Беле воде, Водоводска 158 28.800
3 доставно Z SKALA 1,1 POLI LC 2004 VX1128A00-01301935 Беле воде, Водоводска 158 32.000
4 доставно Z 101 SKALA 1.1 POLI LC 2004 VX1128A00-01302146 Беле воде, Водоводска 158 22.400
5 доставно ZASTAVA SKALA 1.1 POLY LC 2004 VX1128A00-01302193 Беле воде, Водоводска 158 16.000
6 доставно ZASTAVA SKALA 1.1 POLY LC 2003 VX1128A0001301458 Карабурма, Милице Јанковић 3 22.867
7 доставно ZASTAVA SKALA 1.3 POLY LC 2004 VX1128A0001302502 Карабурма, Милице Јанковић 3 50.304
8 доставно ZASTAVA SKALA 1.1 POLY LC 2005 VX1128A0001302366 Карабурма, Милице Јанковић 3 25.408
9 путничко ZASTAVA KORAL 1.3 CW 2004 VX1145A0001082633 Беле воде, Водоводска 158 25.600
10 путничко ZASTAVA KORAL 1.1 IL PCM 2004 VX1145A0001083527 Беле воде, Водоводска 158 32.000
11 Теренско возило VAZ LADA NIVA 1.7 I 21214 2008 XTA21214081892893 Беле воде, Водоводска 158 128.531
12 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014842 Беле воде, Водоводска 158 208.000
13 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014896 Беле воде, Водоводска 158 208.000
14 Теретно возило ZASTAVA RIVAL 2004 ZCFC357010Z014009 Беле воде, Водоводска 158 192.000
15 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 2+1 FURGON 2005 ZCFC357010Z014873 Беле воде, Водоводска 158 140.800
16 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014820 Беле воде, Водоводска 158 193.920
17 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2006 ZCFC357010Z015565 Беле воде, Водоводска 158 262.400
18 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2006 ZCFC357010Z015567 Беле воде, Водоводска 158 307.840
19 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2002 ZCFC357010Z013652 Беле воде, Водоводска 158 151.040
20 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014860 Беле воде, Водоводска 158 186.240
21 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2002 ZCFC357010Z013625 Беле воде, Водоводска 158 99.840
22 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2002 ZCFC357010Z013634 Беле воде, Водоводска 158 142.080
23 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2007 ZCFC357010Z015652 Земун, Тошин бунар 160 а 133.760
24 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2007 ZCFC357010Z015650 Карабурма, Милице Јанковић 3 321.280
25 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014837 Карабурма, Милице Јанковић 3 217.600
26 Теретно возило ZASTAVA RIVAL  35.10 6+1 2004 ZCFC357010Z014904 Карабурма, Милице Јанковић 3 207.360

Возила и грађ. меш. се купују у виђеном стању без права на рекламацију и приговор на техничке карактеристике и стање возила /гр.маш.

Разгледање је на локацијама датим у табели: 15 и 16.05.2017. од 10 до 14 часова.

Право на учешће у поступку продаје имају сва правна и физичка лица која уплате депозит (појединачно за свако средство) на:

Број текућег рачуна:  170-30019841000-41   UniCredit Bank.

Сврха уплате:

Уплата депозита за јавну лицитацију возила/ гм.маш. лицитациони бр. _____

Прималац: ЈКП Београдски водовод и канализација, Кнеза Милоша 27, Београд

Износ: 10 % од процењене вредности возила/гр.маш. (искључиво у динарима)

Регистрација учесника врши се 16.05.2017. од 10 до 14 часова на адреси Делиградска 28, Београд.

Приликом регистрације, потенцијални купци морају предати надлежној комисији попуњен образац пријаве за учешће на јавном надметању са прилозима и доказ о уплати депозита. Образац се може попунити и директно код комисије а може се преузети и раније приликом разгледања возила. Учесници који не доставе пријаве на време неће моћи да учествују на лицитацији без обзира на уплату (депозит ће бити накнадно враћен).

Јавно надметање одржаће се 18.05.2017. с почетком у 9 часова на адреси Милице Јанковић 3, Београд.

Председник комисије за продају возила (акционар) спроводи јавно надметање тако што:

 1. Отвара јавно надметање при чему дефинише шта се продаје и колики је лицитациони корак,
 2. Позива учеснике да прихвате понуђену цену;
 3. Одржава ред на јавном надметању;
 4. Проглашава за купца учесника који је први понудио највишу цену, када ни после трећег позива није дата већа понуда (ударцем чекића надметање се означава завршеним).

Купопродајни уговор се потписује у року од 10 дана од дана одржавања јавног надметања. Профактуре за продата возила могу се подићи у року од 5 дана од потписивања уговора у ул. Данијелова 32. По уплаћеном износу (од износа ће се одузети депозит само за конкретно средство) добијају се фактуре. Након тога се врши примопредаја возила/гр.маш. Купац је дужан да најкасније 10 дана од примопредаје преузме возило/гр.маш.

Депозит се не враћа уколико:

 • се учесник не појави на јавном надметању,
 • као једини учесник не прихвати почетну цену,
 • нико од учесника јавног надметања, за то средство, не прихвати почетну цену,
 • учесник не потпише записник са одржаног јавног надметања,
 • проглашени купац не потпише купопродајни уговор у прописаном року или по прописаној процедури,
 • проглашени купац не уплати купопродајну цену у назначеном року,
 • се учесник удаљи са јавног надметања због ометања истог.

Учесницима који на јавном надметању нису стекли статус купца депозит се враћа у року од пет радних дана од дана јавног надметања.

ПДВ, порез на пренос по потреби, трошкове преузимања возила и евентуално друге трошкове у целости сноси купац.

Контакт телефон: Весна Михајловић, 064/813-18-12 – од 9-14 часова.