...

Akcija redovne zamene vodomera u Barajevu

vodomerno-sklonisteJKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ (BVK) u subotu 20. avgusta 2016. godine od 08.00 do 15.30 sati organizuje akciju redovne zamene vodomera u ulicama Svetosavskoj i Antifašističke borbe na opštini Barajevo. Pozivamo potrošače koji žive u navedenim ulicama, kao i vlasnike vikendica, da izađu u susret ekipama BVK i tako pomognu da ova akcija protekne u atmosferi međusobne saradnje. U slučaju loših vremenskih uslova, akcija će biti odložena za prvi naredni period, kada vremenski uslovi budu prihvatlјivi za zamenu vodomera.

Molimo sve potrošače da omoguće pristup vodomernim skloništima (šahtovima, podrumima…), da vodomerna mesta budu dostupna i čista, da kapije dvorišta ili podruma, u kojima se vodomeri nalaze, budu otklјučana, da vozila budu parkirana van šahtova i na taj način doprinesu efikasnoj zameni vodomera.

Za sve dodatne informacije u vezi sa ovom akcijom potrošači se mogu obratiti na telefon 011/3054760.