filtracija

Voda iz beogradskog vodovodnog sistema je proverenog kvaliteta

Beogradu nije potrebna dodatna filtracija

Beogradski vodovod i kanalizacija odgovorno tvrdi da je voda koju piju Beograđani provereno dobrog kvaliteta. To znači da je sanitarno – higijenski ispravna, na osnovu rezultata ispitivanja stručnih timova preduzeća i Gradskog zavoda za javno zdravlje. Kvalitet beogradske vode zadovoljava sve uslove Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Građani treba da znaju da nema potrebe za dodatnim filtriranjem vode za piće koja je već ispravna. Osim što nema zdravstvenih i tehnoloških opravdanja za dodatnim filtriranjem, građanima to predstavlja i nepotreban trošak.

Nedoumice i sumnje u kvalitet vode sa česme kod nekih Beograđana stvara ogromna ponuda aparata za filtraciju vode. Ogledima koji se izvode na prezentacijama, osporava se kvalitet vode iz vodovoda i tako se utiče na građane da kupe aparate za filtraciju. S obzirom da prosečan građanin nije detaljno upoznat sa tokom izvođenja ogleda, na osnovu samo vizuelnog efekta postiže se krajnji cilj, odnosno obmana. Naime, zloupotrebom ogleda ukazuje se da voda iz vodovoda nije dobrog kvaliteta i da je potrebno dodatno filtriranje. Mnogi građani se posle ovakvih prezentacija obraćaju Beogradskom vodovodu i Gradskom zavodu za javno zdravlje i traže odgovor na temu ispravnosti vode za piće iz beogradskog vodovoda.

Služba sanitarne kontrole vode JKP BVK, kao drugostepena kontrola kvaliteta vode u Beogradskom vodovodu, reagujući po prijavama građana, u više navrata je utvrdila da je voda tretirana ovim aparatima za filtraciju mikrobiološki neispravna, nedopustivo demineralizovana, sa veoma niskom provodljivošću i promenjene pH vrednosti. Takva voda ne zadovoljava uslove Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće i nije zdrava za svakodnu upotrebu. Prodavci aparata za filtraciju vode se često prilikom najavljivanja za prezentacije predstavljaju kao zaposleni u Beogradskom vodovodu. Zbog toga skrećemo pažnju građanima da BVK nije ni na koji način u vezi sa prodajom aparata za filtraciju, kao i da radnici našeg preduzeća uvek imaju vidno obeležene službene uniforme, legitimacije i koriste vozila sa znakom BVK.

Objašnjenje ogleda koji izvode prodavci aparata za filtraciju: prilikom ogleda na prezentacijama, vrši se elektroliza vodovodske vode, koja prirodno sadrži rastvorene mineralne materije, pa samim tim i provodi struju. Međutim, elektroliza se ne radi na egzaktan način sa parom inertnih elektroda, već sa elektrodama od metala, čiji materijal može da učestvuje u reakcijama i ulazi u vodu. Zbog reakcije metala iz elektrode sa prirodno prisutnim mineralnim materijama iz vodovodske vode, dobija se zastrašujući efekat jakog zamućenja.

Što se tiče vode koja je prošla kroz aparat za filtraciju, u kojoj minerala ima vrlo malo, elektroliza se praktično ne vrši i ne dolazi ni do kakve promene u čaši. Zamućenje u uzorku vodovodske vode nema nikakve veze sa teškim metalima u vodi. Metal u uzorku vode može da bude gvožđe, koje potiče iz elektroda, ciljano upotrebljenih za vršenje elektrolize vodovodske vode. U uzorku vode posle vršenja elektrolize donetom od strane građana kod kojih je vršena prezentacija, nađena je koncentracija gvožđa od oko 250 mg/l, što je nekoliko hiljada puta veća koncentracija, od one koja postoji u vodi za piće beogradskog vodovoda.

Na osnovu ovog podatka zaključujemo da je preko elektrodnog materijala gvožđe ubačeno s namerom da bi se dobio zastrašujući vizuelni efekat.