...

Apel potrošačima da racionalno troše vodu

JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ tokom ledenog talasa koji je zahvatio Beograd, beleži prekomernu potrošnju vode na čitavom području grada. Naime, mnogi potrošači su ostavljali otvorene slavine, kako bi sprečili smrzavanje vodovodnih instalacija. Upravo zbog toga je potrošnja proteklih dana bila na nivou one u najtoplijem periodu godine.

Proizvodnja vode u Beogradskom vodovodu je trenutno na najvišem nivou i svi kapaciteti maksimalno su angažovani.

Zbog velikog broja kvarova tokom proteklih dana, sve ekipe BVK su na terenu i trude se da brzom reakcijom zatvaranja vode spreče njeno dalje oticanje.

Mnogi potrošači u cilju sprečavanja smrzavanja vodovodnih instalacija u stambenim i drugim objektima ostavljaju otvorena točeća mesta (slavine), čime se mnogostruko povećava potrošnja.

Apelujemo na sve potrošače da vodu ne koriste na takav neracionalan način. 

Kao zaštitu od smrzavanja, potrošačima savetujemo da vodomerne šahtove drže zatvorenim i suvim. Pri niskim temperaturama trebalo bi da zaštite vodomer i sve instalacije kod vodomera. Njih bi trebalo izolovati i utopliti, npr. obložiti ih novinama, krpama ili ćebadima. Pored toga, u zgradama gde se vodomeri nalaze u podrumskim prostorijama, zbog opasnosti od smrzavanja, trebalo bi zatvoriti sve prozore.