Arhive kategorije: Slajder

Prekid u radu telefona Kontakt centra

Zbog neophodnih radova na informacionom sistemu JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, u ponedeljak 23.04.2018. godine od 16.00 do 22.00 sata, doći će do prekida rada zvaničnog telefona Kontakt centra JKP BVK.

Izvinjavamo se svim potrošačima zbog mogućih neugodnosti i molimo ih da se tokom prekida rada telefona 3606-606, za prijavu kvarova jave na broj telefona:

011-206-52-76

Zamena hidranata u naselјu Stepa Stepanović

Ekipa JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ otpočela je radove na zameni hidranata u čitavom naselјu Stepa Stepanović, koji su zatvoreni na pomoćnim zatvaračima iz bezbednosnih razloga. Nakon izgradnje stambenog kompleksa i ugradnje hidranata od strane angažovane firme, zbog neadekvatnog materijala počela je da se stvara korozija unutar hidranta. Iz navedenih razloga, postoji mogućnost da, usled nastalog kvara, nadzemni hidrant nanese i štetu. U planu je da do kraja leta ekipa JKP BVK zameni svih 79 hidranata. Na osnovu dinamike radova, ekipe će menjati tri hidranta na nedelјnom nivou.

Puštanje u rad novog cevovoda duž Lipovičkog puta

Novi cevovod duž Lipovičkog puta (od crpne stanice Lipovica do rezervoara Dražanovac), na opštini Barajevo, pušta se u rad. Novi izvedeni cevovod (prečnika 300 milimetara) i stari cevovod (prečnika 200 milimetara) duž navedene trase, povezani su na više mesta. Oba cevovoda obezbeđuju sigurno vodosnabdevanje potrošača duž Lipovičkog puta.

Na stari cevovod povezani su potrošači duž Lipovičkog puta i iz okolnih ulica. Novi cevovod napaja rezervoar Dražanovac i obezbeđuje njegovo neprekidno punjenje, kao i mogućnost parcijalnog zatvaranja starog cevovoda, u slučaju pojave i saniranja defekta.

Kontinualnim punjenjem rezervoara Dražanovac omogućuje se uredno vodosnabdevanje potrošača duž Lipovičkog puta, kao i u naselјima Ripanj, Trešnja i Prnjavor.

Obnova vodovodne mreže u Vukasovićevoj ulici

U Vukasovićevoj ulici (od Borske ulice do okretnice autobusa), na opštini Rakovica, izvode se radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže. Novi cevovod od duktil liva, prečnika 300mm, zameniće stare čelične cevi, u dužini od preko 1.000 metara.

Radovi će trajati do kraja juna 2018. godine.

Rekonstrukcija vodovodne mreže u Ulici Mite Ružića

U Ulici Mite Ružića (između ulica Milana Rakića i Mite Ružića 44) na opštini Zvezdara izvode se radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u dužini preko 350 metara. Stare pocinkovane cevi prečnika 40 milimetara biće zamenjene novim polietilenskim prečnika 160 milimetara.

Radovi će trajati do polovine maja 2018. godine.

Nastavak radova na rekonstrukciji vodovodne mreže u naselju Bečmen

JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ nastavlja sa radovima na rekonstrukciji vodovodne mreže u ulicama 11. oktobra i Glavnoj u naselju Bečmen, na opštini Surčin. Posle prošlogodišnje rekonstrukcije u Ulici 11. oktobra u dužini od 2.000 metara, stare azbestno-cementne cevi prečnika 100 mm biće zamenjene novim polietilenskim prečnika 110 mm, u dužini od 1.000 metara. Svi postojeći kućni priključci biće prevezani na novu mrežu.

Radovi će trajati do polovine maja 2018. godine.

Tokom izvođenja radova svi potrošači imaće uredno vodosnabdevanje.

Zamena starih vodovodnih cevi u Šumatovačkoj ulici

U delu Šumatovačke ulice (između ulica Maksima Gorkog i Jadranske) stare liveno – gvozdene cevi prečnika 80 milimetara i pocinkovane prečnika 40 i 20 milimetara biće zamenjene novim duktilnim prečnika 150 milimetara, u dužini preko 800 metara. Radovi će trajati do polovine aprila 2018. godine.

Nove čelične vodovodne cevi u naselju Pinosava

U okviru rekonstrukcije potisnog cevovoda u naselju Pinosava, stare polietilenske cevi prečnika 225 milimetara biće zamenjene novim čeličnim prečnika 300 milimetara, u dužini od 1.500 metara.

Radovi će trajati do polovine maja 2018. godine