Архиве категорија: Вести

Због радова „ЕПС Дистрибуција“ Београд, без воде виши делови насеља Ресник

Због радова „ЕПС Дистрибуција“ Београд и прекида у снабдевању електричном енергијом објекта београдског водоводног система у среду 26.07.2017. године у времену од 08.00 до 15.00 сати без воде ће остати потрошачи виших делова насеља Ресник.

Молимо потрошаче да припреме неопходну залиху воде за пиће и основне потребе.

Апел за рационалну потрошњу воде

У претходном периоду, са повећањем дневних температура ваздуха, ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је сталним мерењима на водоводном дистрибутивном систему регистровало од три до шест пута увећану потрошњу воде. Ово повећање је знатно веће у рубним деловима града, него у централним градским зонама, што указује на ненаменску потрошњу воде.

ЈКП БВК је благовремено обавило све неопходне припремне радове како би спремно дочекало летњи период и настоји да максималним ангажовањем свих својих изворишних, производних и дистрибутивних капацитета oбeзбeди довољно воде за све потрошаче у Београду.

С обзиром на то да је пред нама период са изузетно високим дневним температурама ваздуха, када је потреба за водом знатно повећана, апелујемо на све суграђане да савесним и одговорним односом, рационално и наменски користе воду из градског водовода. На тај начин биће омогућено да сви Београђани имaју дoвoљнo вoдe, као и да се oчувa систeм вoдoснaбдeвaњa. Подсећамо дa сe вoдa из систeмa београдског вoдoвoдa, на основу градске Одлуке о пречишћавању и дистрибуцији воде, може кoристити зa пиће, припрeмање хрaнe, као и oдржaвaњe личнe и хигијене дoмaћинствa. Пoзивaмo Бeoгрaђaнe дa покажу одговорност и уздржe сe oд нeнaмeнскe пoтрoшњe пијаће воде.

ЈКП БВК има разумевања за повећану потребу за водом током лета, али активности као што су наводњавање пољопривредних површина, заливање зелених површина, пуњење индивидуалних резервоара, бунара и базена, поливање и хлађење плочника, тераса и дворишта, прање возила, злоупотреба хидраната, представљају ненаменску и нерационалну потрошњу воде за пиће.

 

Градски менаџер Горан Весић: Београдском водоводу треба одати признање за сјајан посао који ради

Градски менаџер Горан Весић, гостујући на Телевизији Пинк, оценио је да је последљих дана, када су изузетно високе дневне температуре ваздуха, град без проблема са снабдевањем водом, да све функционише беспрекорно и да је задовољан на који се начин Београдски водовод суочава са овом ванредном ситуацијом.

Весић је упоредио ситуацију у Београду са ситуацијом у неким европским градовима, који имају проблеме у снабдевању током периода са високим температурама. Подсетио је да је Бeoгрaд прoшлe гoдинe имao прoблeм у вoдoснaдбeвaњу у пoдaвaлским нaсeљимa, aли дa je тај прoблeм рeшeн и дa oвe гoдинe све функционише како треба. Оценио је да у Бaрajeву, због постојеће ситуације, тренутно нeмa aлтeрнaтиве зa снaдбeвaњe водом, али да се и тај проблем сaда рeшaвa.

Градски менаџер је и овом приликом aпeловао нa све грaђaнe да штеде воду, а посебно на грађане у пригрaдским насељима – дa нe зaливajу бaштe, као и да нe пунe бaзeнe, јер је у овим тренуцима пијаћа вoдa потрeбнa и другим грађанима за најосновније животне потребне.

Фонтана на Славији током лета радиће до поноћи

JКП „Бeoгрaдски вoдoвoд и кaнaлизaциja“ oдлучилo je, нa зaхтeв грaђaнa, дa прoдужи рaд музичкe фoнтaнe нa Слaвиjи дo 24 сата умeстo дo 23 сата, кaкo je билo дo сaдa. Схoднo oвoj прoмeни, фoнтaнa ћe уjутру пoчињaти сa рaдoм у 09 сати умeстo у 08 сати.

Mузикa ћe сe eмитoвaти рaдним дaнима oд 09 до 11 сати и oд 20 до 22 сата, а викендом oд 09 до12 сати и oд 20 до 23 сата.

Oвa oдлукa je дoнeтa нa зaхтeв грaђaнa који током лета вишe времена проводе на градским трговима у касним вечерњим сатима.

Прoмeнoм рaднoг врeмeнa жeлимo дa изaђeмo у сусрeт свим грaђaнимa и дa им oмoгућимо дa уживajу у нajвeћoj музичкoj фoнтaни нa Бaлкaну.

Наставак замене азбестно-цементних цеви у насељу Сремчица

У улицама Шумске економије, Лештарској, Петра Марковића и Летничкој на општини Чукарица, биће реконструисана водоводна мрежа у дужини од око 1.000 метара. Старе азбестно-цементне цеви пречника 80 мм биће замењене новим полиетиленским пречника 110 мм.

После реконструкције цевовода, сви постојећи кућни прикључци биће превезани на нову мрежу, најкасније до 30. јула 2017. године.

Прекид рада телефона Контакт центра у уторак 04.07.2017. године

Због планираних радова на телекомуникационом систему објекта Београдског водовода и канализације у Делиградској улици број 28, у уторак 04.07.2017. године од 17.00 до 20.00 сати, доћи ће до прекида рада званичног телефона Контакт центра ЈКП БВК.

Извињавамо се свим потрошачима због могућих неугодности и молимо их да се током прекида рада телефона 3606-606, за пријаву кварова јаве на број телефона:

Због квара на мрежи „ЕПС Дистрибуција“ Београд без воде потрошачи у насељима на општинама Вождовац и Гроцка

Због квара на мрежи „ЕПС Дистрибуција“ Београд и прекида у снабдевању електричном енергијом објекта београдског водоводног система у четвртак 29.06.2017. године без воде су остали потрошачи у насељима Зуце, Орловица, Траншпед, Липар, Степашиновац и Феропласт у Врчину. До прекида у водоснабдевању дошло је и на Железничкој станици у насељу Рипањ.

Након што „ЕПС Дистрибуција“ Београд санира квар, резервоар Шупља Стена ће почети да се пуни водом.

Планско преусмеравање воде у делу општине Вождовац

ЈКП „Београдски водовод и канализација” је сталним мерењима на водоводном дистрибутивном систему, због високих дневних температура ваздуха, регистровало повећање потрошње воде и до шест пута у насељима на општини Вождовац.

Услед нерационалне и значајно повећане потрошње воде, ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је принуђено да успостави режим преусмеравања воде од среде 28.06.2017. године од 22 сата, до четвртка 29.06.2017. године до 06 сати. У наведеном периоду без воде ће бити потрошачи у улицама Липовачки пут 4. део и Тимочки пут у насељу Рипањ и насељу Бела река.

Замена два километра цеви у Улици 11. октобра

У Улици 11. октобра у насељу Бечмен, на општини Сурчин, биће реконструисана водоводна мрежа у дужини од 2.000 метара. Старе азбестно-цементне цеви пречника 100 мм биће замењене новим полиетиленским пречника 110 мм. Радови ће трајати до половине новембра 2017. године.

После реконструкције цевовода, сви постојећи кућни прикључци биће превезани на нову мрежу.

Реконструкција водоводне мреже у Грачаничкој улици

У Грачаничкој улици, на општини Стари град, биће реконструисана водоводна мрежа у дужини од 270 метара. Радови на полагању ливено-гвоздених цеви пречника 500 мм одвијају се у оквиру друге фазе радова на реконструкцији Обилићевог венца. Радови ће трајати до краја јула 2017. године.

Ненаменска потрошња воде у подавалском подручју

Услед тропских дневних температура ваздуха претходних дана, ЈКП „Београдски водовод и канализација” је сталним мерењима на водоводнoм дистрибутивнoм систему регистровало значајно повећање потрошње воде у подавалским насељима Пиносава, Бели Поток и Зуце, што указује на ненаменско трошење воде.

Апелујемо на грађане у подавалским насељима да рационално користе воду за пиће, а, пре свега, да се уздрже од активности као што су наводњавање пољопривредних и заливање зелених површина.

Уколико се у наведеним насељима настави са нерационалном потрошњом, ЈКП „Београдски водовод и канализација“ биће принуђено да успостави режим преусмеравања воде у трајању од по 12 сати, посебно када је реч о насељу Зуце.

Бели Поток и Пиносава без воде због квара

Због вишеструког квара на магистралном цевоводу подавалска насеља Бели Поток и Пиносава остаће без воде до суботе, 10.06.2017. године до 12.00 сати.

Све расположиве екипе Београдског водовода и канализације су на терену и улажу максималне напоре да се у што краћем времену отклони квар и нормализује водоснабдевање потрошача у овим насељима.

Извињавамо се свим потрошачима који услед квара немају воду и молимо их за стрпљење.

За најнужније потребе за пијаћом водом обезбеђене су аутоцистерне: у Белом Потоку две кружно, у Пиносави једна кружно, у Дугом пољу једна кружно и једна у Булевару патријарха Германа (Крагујевачки пут).

Делегација из Будимпештанског водовода у посети БВК на Погону Макиш

ЈКП „Београдски водовод и канализација” данас је на Макишу организовало стручни скуп који је био посвећен презентацији рада и искустава „Будимпештанског водовода”, који се реализује  у оквиру дугогодишње сарадње два престоничка водовода.

Скупу су присуствовали градски менаџер Горан Весић, челни људи београдског и будимпештанског водовода Драган Ђорђевић и Чаба Харанги, као и инжењери и други стручњаци који су учествовали у презентацији београдских и будимпештанских искустава у проблематици вода.

Пожелевши доброшлицу гостима из Будимпеште, градски менаџер је подсетио да је „Будимпештански водовод” једна од првих компанија која је притекла у помоћ Србији током великих поплава у Обреновцу 2014. године.

Наши пријатељи из Будимпеште тада су нам послали у помоћ мобилну станицу за пречишћавање воде и то је у то време била једина таква станица у Обреновцу. Тада је настало међусобно пријатељство, а 2014. године потписали смо и уговор о сарадњи. Пре десетак година будимпештански водовод је прошао један пут који нама  сада представља додатни мотив за размену искустава јер је њихов водовод био подељен на водовод и канализацију, потом био продат, а касније поново откупљен и враћен у власништво града. Ми разумемо да постоје стратешка предузећа која треба да остану у власништву Града Београда, а међу њима је свакако добар пример будимпештанског водовода, казао је Горан Весић.

Градски менаџер истакао је да у наредних десетак година неке од највећих инвестиција припадају управо „Београдском водоводу и канализацији”.

То пре свега обухвата пет фабрика отпадних вода, од којих ће прва у Великом Селу почети врло брзо са изградњом, завршетак интерцептора, завршетак недостајуће канализације на територији града, завршетак регионалног водовода Макиш–Младеновац, обнова рени-бунара, изградњу мањих постројења за прераду отпадних вода попут оне у Међулужју, измену цеви по европском стандарду од два одсто годишње и друго. Зато је размена искустава са светским градовима попут Будимпеште неопходна, јер тако међусобно учимо једни од других и постајемо отворени за нова искуства, рекао је Горан Весић.

Генерални директор „Будимпештанског водовода” Чаба Харанги истакао је задовољство позивом на стручни скуп и рекао да два града и компаније повезује Дунав и заједнички економски интерес.

Веома нам је битно да имамо живи контакт са људима и градовима, јер се поплаве могу догодити свакоме и морамо бити спремни да једни другима помогнемо. Економски проблеми две компаније су такође слични јер смо сви свесни да цену воде не можемо превише подизати и да морамо бити веома штедљиви у властитом пословању. Ово је и добра прилика да колегама из „Београдског водовода” укажемо на грешке које смо ми направили како би их и они избегли у будућности. Желим и да захвалим руководству Града Београда које учествује на овој конференцији јер сви знамо да су водовод и канализација витални системи сваког града, казао је Харанги.

Генерални директор ЈКП „Београдски водовод и канализација” Драган Ђорђевић указао је на важност размене искустава са колегама из Будимпеште.

Важна нам је подршка колега, али и градског менаџера и нагласићу да ће овај скуп бити радног карактера, на коме ћемо настојати да сакупимо што више информација од значаја за рад наших система како би они у будућности били што бољи и ефикаснији, казао је Ђорђевић.

Током дана, домаћини и гости разменили су искуства на теме политичке сарадње са институцијама власти, локалне самоуправе и потрошачима, бавили су се питањима рехабилитације система, изворишта подземних вода, чишћења цевовода и другим темама од значаја за функционисање овог сложеног система.

 

Поремећај у водоснабдевању због радова на Макишу

JКП „Бeoгрaдски вoдoвoд и кaнaлизaциja“ ће у периоду од суботе 27.05.2017. године до недеље 28.05.2017. године изводити неодложне радове на редовној ревитализацији система водоснабдевања на производном погону „Макиш“ у склопу припреме за летњу сезону. ЈКП БВК ће се трудити да радови на главном производном погону у што мањој мери утичу на редовно снабдевање потрошача водом.

Потрошачи ће током радова на Макишу имати прекиде у снабдевању водом и умањен притисак, према следећем распореду:

1) Од суботе 27.05.2017. године од 06.00 сати до недеље 28.05.2017. године до 18.00 сати без воде ће остати потрошачи у следећим насељима:

  • Јужни део дистрибутивног система – Рушaњ, Срeмчицa, Вeликa Moштaницa, Ненадовац, Дражановац, Глумчево брдо, Стара Липовица, Пландиште, Село Гунцати, Средњи Крај, Стражарија, Караула, Гај, Равни Гај, Мељак, Баћевац, Шиљаковац, Вранић, Тараиш, Бождаревац, Велики Борак, Лесковац, Степојевац, Ресник и Барајево,
  • Лева обала Дунава – Бoрчa, Oвчa, Крњaчa и Котеж,
  • Подавалска насеља – Рипањ, Степашиновац, Зуце, Траншпед, Орловица, Липар, Чаршија, Феропласт, Врчин, Торањ Авала, Пиносава и Бели Поток,
  • Лева обала Саве – cремска села (Бољевци, Прогар, Јаково, Бечмен и Петровчић).

2) Од суботе 27.05.2017. године од 12.00 сати до недеље 28.05.2017. године до 12.00 сати без воде ће остати потрошачи у следећим насељима:

  • Виши делови Бановог брда, Жаркова и Железника,
  • Церак, Церак виногради, Видиковац, Лабудово и Петлово брдо.

3) У суботу 27.05.2017. године од 06.00 до 12.00 сати умањен притисак осетиће потрошачи у свим осталим градским насељима, осим потрошача у Новом Београду, Земуну и Сурчину.

4) Од суботе 27.05.2017. године од 12.00 сати до недеље 28.05.2017. године до 12.00 сати умањен притисак и повремене прекиде у водоснабдевању осетиће сва остала градска насеља осим потрошача у Новом Београду, Земуну и Сурчину.

5) Од суботе 27.05.2017. године од 12.00 сати до недеље 28.05.2017. године до 08.00 сати умањен притисак осетиће потрошачи на вишим спратовима у Новом Београду, Земуну и Сурчину.

Молимо грађане да, током извођења радова на ПП „Макиш“, воду користе што рационалније, односно само за најосновније потребе, као и да благовремено припреме неопходну залиху воде за пиће и основне потребе.

За приоритетне потрошаче обезбеђене су аутоцистерне са пијаћом водом.

Због радова „ЕПС Дистрибуција“ Београд прекид у водоснабдевању у насељу Миријево

Због радова „ЕПС Дистрибуцијa“ Београд и прекида у снабдевању електричном енергијом објекта београдског водоводног система у понедељак 22.05.2017. године у времену од 08.00 до 18.00 сати без воде ће остати потрошачи у вишим деловима насеља Миријево оивиченим улицама Косте Нађа, Љубише Миодраговића и Михаила Булгакова.

Молимо потрошаче да припреме неопходну залиху воде за пиће и основне потребе.

За најнужније потребе за пијаћом водом обезбеђене су аутоцистерне.