Ekipa i vozilo BVK na ispomoći u Makedoniji

JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ je u utorak, 09.08.2016. godine, zajedno sa JKP „Gradska čistoća“ i JP „Beogradvode“, uputilo ekipu sa specijalnim vozilom u Skoplјe.

????????????????????????????????????

Na predlog gradonačelnika Beograda, formirana je sedmočlana, stručna ekipa lјudi, među njima Pavle Pantelić, Borislav Romanović i Miroslav Stević iz Sektora kanalizacione mreže, koja će u narednih sedam do deset dana biti angažovana na saniranju posledica poplava koje su nedavno zadesile susednu Makedoniju.

????????????????????????????????????

JKP BVK je put Skoplјa poslalo svoje najveće vozilo za čišćenje slivničkih veza i ispumpavanje kanalizacionog sadržaja, Gradska čistoća – veliku fekalnu cisternu, koja će pomoći u ispumpavanju mulјa, a Beogradvode – dve pumpe (kapaciteta 2.000 litara u minuti), koje će pomoći da se isprazni voda iz zagušene kanalske mreže, vodovodnih i kanalizacionih sistema ili privatnih kuća.

JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“ se i ovog puta odazvalo pozivu da učestvuje u humanitarnoj akciji, kao i više puta do sada.