...

Hitna rekonstrukcija vodovodne mreže u delu naselja Umka

Zbog učestale pojave kvarova, Sektor distribucije vode u ponedeljak, 19.10.2015. godine, počinje radove na hitnoj rekonstrukciji vodovodne mreže u ulicama 13. oktobra i Zelengorskoj u naselju Umka. Cevovod u Zelengorskoj ulici će biti rekonstruisan u čitavoj dužini od 160 metara, a cevovod u Ulici 13. oktobra u dužini od oko 100 metara. Dotrajale azbest-cementne cevi, koje su glavni razlog čestih kvarova, biće zamenjene polietilenskim cevima. Azbest-cementni cevni materijal se više od 30 godina ne ugrađuje i JKP Beogradski vodovod i kanalizacija se trudi da svake godine na teritoriji celog Beograda zameni što više metara azbest-cementnih cevi nekim drugim cevnim materijalom. U skladu sa tim, naše preduzeće je u prethodna tri meseca izvršilo zamenu cevovoda u delu Ulice 13. oktobra, od Zelengorske ul. ka fabrici „Zelengora“.