...

Iskoristite topliji period i zaštitite svoje vodovodne instalacije

Preventivnim aktivnostima izbegnite moguću štetu

Beogradski vodovod i kanalizacija poziva sugrađane da iskoriste ovaj period sa višim dnevnim temperaturama vazduha i svoje vodovodne instalacije pripreme za zimske uslove, ako to već nisu uradili početkom zime.

U poslednjih nekoliko godina Beogradski vodovod je imao povećan broj prijava potrošača zbog kvarova na vodovodnim instalacijama izazvanih niskim temperaturama vazduha. Tada je dolazilo do pucanja stakala na vodomerima, ali i raznih kvarova na instalacijama građana, koje nisu bile adekvatno pripremljene za zimu. Zato želimo da građanima uputimo nekoliko saveta, kako da se zaštite od nastanka neželjene štete pravilnim održavanjem instalacija.

Vodomeri u skloništima koja nisu obezbeđena poklopcima i koja su puna vode su u opasnosti, zato što može da dođe do pucanja stakala na njima. S obzirom da je održavanje vodomernih šahtova u nadležnosti potrošača, da bi vodomeri bili sačuvani tokom zime i neometano merili potrošnju vode, potrebno ih je adekvatno zaštititi. Vodomerna skloništa bi trebalo da su obezbeđena odgovarajućim poklopcem i potpuno isušena, u slučaju da se u njima sakupljala voda. Precizno merenje potrošnje vode zavisi od ispravnosti vodomera, a to na kraju utiče i na iznos na računu korisnika.

Građani bi trebalo da isprazne sve vodovodne instalacije u kućama, u kojima se ne boravi tokom zimskih meseci. Višednevne niske temperature mogu da naprave štetu u kupatilu ili kuhinji smrzavanjem vode u instalacijama. Dvorišne vodovodne instalacije koje vode do česama, garaža, šupa i izdvojenih objekata koji se ne greju, trebalo bi takođe obezbediti. Zato je potrebno da se voda iz vodovodnih cevi ispusti na ispusnoj slavini koja se nalazi na najnižem delu sistema, a najčešće se nalazi u podrumskim prostorijama. Ako potrošač na vreme “konzervira” točeća mesta, odnosno mrežu isprazni, neće imati problema sa pucanjem instalacija.

Podsećamo potrošače da se pravilnom zaštitom vodovodnih instalacija u toku zime smanjuje mogućnost nastanka štete, a time i nepotrebni izdaci. To je u interesu svih potrošača, a samim tim i Beogradskog vodovoda i kanalizacije.