Ispiran deo vodovodne mreže na Novom Beogradu

Usled kvara na vodovodnoj mreži, koji je u međuvremenu saniran, u pojedinim delovima Novog Beograda došlo je do zamućenja vode. Posle popravke kvara, vodovodna mreža je isprana. Na osnovu uzorkovanja vode, nakon izvedenog ispiranja mreže, i sprovedenih analiza, utvrđeno je da je voda za piće higijenski ispravna, i u fizičko-hemijskom i u mikrobiološkom pogledu.

O Darko Ivanovic

Darko Ivanovic /Web administrator Belgrade Waterworks & Sewerage - Department of marketing and information Deligradska str.28 Belgrade, Serbia Phone: +381 11 360-6866, Fax: +381 11 360-6790 Mobile: +381 64 8518-183