...

Izgradnja fekalne kanalizacije u Ulici Borivoja Milojevića u naselju Kneževac

Na opštini Rakovica u Ulici Borivoja Milojevića biće izgrađena fekalna kanalizaciona mreža prečnika 250 mm u dužini od 262 metra. Nova kanalizacija je projektovana tako da prihvati sve priključke postojećih objekata duž ulice.

Radovi će se izvoditi do juna 2017. godine, a u tom periodu Ulica Borivoja Milojevića biće zatvorena za saobraćaj.