Контакт центар БВК

Контакт центар Београдског водовода и канализације, 24 сата дневно, евидентира пријаве кварова и рекламација и пружа информације које се тичу уличне водоводне и канализационе мреже.

Оператери Контакт центра, непрекидно већ 14 година, дају информације и савете у случају дефеката на водоводној и канализационој мрежи или у вези са снабдевањем водом и одвођењем отпадних и атмосферских вода.

У Контакт центру 2016. године евидентирано је 252.792 позива, односно преко 690 позива дневно. Преко 61% грађана везу са оператером је добијало одмах или најкасније за 10 секунди, а просечна дужина чекања на разговор са оператером била је 16 секунди. Разговори су просечно трајали 61 секунди. Ови подаци Контакт центар БВК сврставају у ред најуспешнијих услужних центара ове врсте.