Током зимских месеци, у викендицама или кућама у којима се не борави, потребно је да потрошачи испразне своје водоводне инсталације и на тај начин их заштите од смрзавања. Остављање отворених точећих места, чиме се вишеструко увећава потрошња и уз слаб млаз воде, није ефикасан начин за спречавање кућних водоводних инсталација од смрзавања.