LABORATORIJA ZA KONTROLISANjE VODOMERA

Svi vodomeri za koje je JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija” odgovorno u smislu održavanja, kontrolišu se i overavaju u ovlašćenoj laboratoriji za kontrolisanje vodomera JKP BVK, na lokaciji “Pionir” u Ulici Severni bulevar br. 3. Savremena laboratorija je opremljena visoko kvalitetenim uređajima za kontrolisanje vodomera sa automatskom opremom za kontrolu tačnosti rada, koja mogućnost ljudske greške svodi na minimum. Godišnji projektovani kapacitet naše laboratorije je 35.000 vodomera, a način ispitivanja vodomera je pomoću mase.

Laboratorija za kontrolisanje vodomera je jedinstvena celina sa tri ispitne linije. Na dve linije se obavlja proces kontrolisanja kućnih vodomera, a na trećoj liniji se obavlja kontrolisanje industrijskih vodomera:

  • Uređaj za kontrolisanje kućnih vodomera DN15-DN25
  • Uređaj za kontrolisanje kućnih vodomera DN15-DN40
  • Uređaj za kontrolisanje industrijskih vodomera DN50-DN200

Laboratorija za kontrolisanje vodomera je kompetentna za obavljanje poslova kontrolisanja. Akreditovana je od strane Akreditacionog tela Srbije (ATS) prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012 kao kontrolno telo tipa “C”; sertifikat ATS-a o akreditaciji sa akreditacionim brojem 06-075 sa rokom važenja od 08.09.2015. do 07.09.2019. godine. Takođe, u okviru Sektora merenja i kontrole, laboratorija je sertifikovana od strane akreditovane sertifikacione kuće SGS prema zahtevima standarda ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007.

Po Rešenju Direkcije za mere i dragocene metale, od 12.04.2016. godine, br. 393-4/0-02-1143/6, laboratorija je ovlašćena za obavljanje poslova overavanja vodomera za hladnu vodu, utvrđeno Rešenjem Ministarstva finansija i privrede br. 021-03-82/2012-08 od 20.03.2013. godine i Rešenjem Ministarstva privrede br. 021-03-82/1/2012-08 od 08.07.2014. godine. Kontrolno telo je odgovorno za sve svoje aktivnosti kontrolisanja. Laboratorija kao kontrolno telo tipa “Cvrši poslove kontrolisanja i overavanja vodomera, kako za sopstveno preduzeće, tako i za treća lica, tj. za klijente van sistema JKP BVK.

Tehnički rukovodilac laboratorije je Marko Perišić, master prof. inform. i tehn. Kontakt telefon: 305 47 65 i 064 813 18 59, e-mail: marko.perisic@bvk.rs

ZAHTEVI I OBRASCI PDF
Rešenje o obnovi ovlašćivanja laboratorije pdf
Primer za uplatu takse pdf