Међународна сарадња у оквиру пројекта EUrban Water Aid 2016

Национални Директорат за ванредне  ситуације при Министраству унутрашњих послива Мађарске, аплицирао је за пројекат  EUrban Water Aid 2016. Финансијер целог пројекта је Европска комисија – Директорат ЕУ за хуманитарну помоћ и цивилну заштиту  (ECHO).

Основна тема пројекта је ојачавање међународне сарадње у циљу што бољег реаговања у случају поплава, као и усклађивање процедура процеса пречишћавања вода и заштите становништва на поплављеном подручју.

Поплаве су најчешћа елементарна непогода у свету, обзиром на распрострањеност плавних подручја река и ниског приобаља. Такође, то је и “најскупљи” облик природних катастрофа, у смислу проузроковане штете и мери  се хиљадама милијарди евра.

Поплаве изазивају расељавање становништва, уништавање животне средине и културног наслеђа, озбиљно угрожавају економски развој и подривају економију заједнице, изазивајући оштећење инфраструцтуре у коју спадају водоводни системи и изворишта.

Пополаве је немогуће спречити, али је могуће смањити ризик од њих и смањити њихове последице. Да би мере за смањење ризика биле ефикасне, требале би, колико је год то могуће, да буду спроведене дуж целог тока реке. Из овог разлога неопходна је међународна срадња на пројектима овог типа, јер реке често чине границу између две државе или теку кроз више држава.

Из тога разлога на овом пројекту су поред Национални Директорат за ванредне  ситуације при Министраству унутрашњих послива Мађарске као носиоца пројекта, учесници:

  • Waterworks of Budapest Private Company Limited by Shares (Waterworks of Budapest)
  • Ministry of Interior of the Slovak Republic (FRS Slovakia)
  • ЈКП Београдски водовод и канализација
  • Државна управа заштиту и спашавање / National Protection and Rescue Directorate.

На позив ЈКП Београдски водовод и канализацију на пројекту су учествовале и колеге из Сектора за ванредне ситуације МУП-а Србије, којима се овим путем захваљујемо.

EUWA Layman’s Report SR

Сертификат