Надзорни одбор

Светозар Веселиновић, председник
Др Горан Вујачић, члан
Драган Дамјановић, члан, представник запослених

Менаџмент

Директор, Драган Ђорђевић
Извршни директор за водоводни систем, Павле Јанковић
Извршни директор за канализациони систем, Зоран Матић
Извршни директор за развој, пројектовање и инвестиције, Предраг Богдановић
Извршни директор за пословно-техничку подршку, Милорад Милошевић
Извршни директор за финансијске, кадровске и опште послове Младен Витас
Извршни директор за правне послове и послове набавке, Светлана Мијајловић
Извршни директор за послове безбедности и система управљања квалитетом, Синиша Лазаревић

Oрганизациона структура