...

Nove vodovodne cevi u Skadarskoj ulici

U okviru radova na rekonstrukciji Skadarske ulice (između ulica Strahinića Bana i Skadarske 29), stare liveno-gvozdene cevi prečnika 100 milimetara biće zamenjene novim duktilnim prečnika 150 milimetara, u dužini od oko 120 metara. Tokom izvođenja radova, biće zamenjeno devet kućnih priključaka.

Radovi će trajati do polovine novembra 2017. godine.