header_photo4

Vodovod

Beogradski vodovod godišnje proizvede preko 200 miliona kubnih metara vode u pet proizvodnih pogona: Makišu, Belim vodama, Banovom brdu, Bežaniji i Vinči. Na postrojenjima se prerađuje površinska sirova voda iz toka reke Save i podzemna voda iz njenog priobalja. Najmanje postrojenje Vinča prerađuje površinsku sirovu vodu iz Dunava. Beogradski vodovod je složen vodoprivredni sistem, koji kvalitetnom, zdravstveno ispravnom vodom za piće snabdeva preko milion i po Beograđana, celokupnu privredu i komunalne sisteme grada. Pored pet proizvodnih pogona, vodovodni sistem, između ostalog čine i 146 bunara, 25 rezervoara, 52 crpne stanice i 3.587 kilometara distributivne mreže.

Kanalizacija

Beogradska kanalizacija obuhvata složen tehničko-tehnološki sistem koji se prostire na oko 180 kvadratnih kilometara površine grada. Bavi se prikupljanjem i odvođenjem atmosferskih i upotrebljenih voda, održavanjem kanalizacione mreže, nadzorom, upravljanjem i održavanjem elektromašinskih postrojenja i ekološkim monitoringom zaštite kanalizacionog sistema i recipijenta. Kanalizacioni sistem čine tri retenzije, 38 crpnih stanica, 2.420 kilometara cevne mreže i 32.892 slivnika.

MISIJA
   Snabdevanje korisnika dovoljnom količinom zdravstveno ispravne kvalitetne vode za piće i efikasno odvođenje otpadnih voda u skladu sa ekološkim, ekonomskim, tehničkim i tehnološkim kriterijumima održivog razvoja.
VIZIJA
   Preduzeće koje kontinuirano, pouzdano i uspešno realizuje svoje delatnosti i, na zadovoljstvo korisnika, osnivača i poslovnih partnera, ostvaruje rezultate koji ga svrstavaju među najuspešnija preduzeća iz ove oblasti u regionu
CILJEVI
   Realizacija Generalnog plana grada Beograda;
   proizvodnja i distribucija vode sa što manje gubitaka i u skladu sa principima održivog razvoja;
   briga o zaštiti životne sredine; pravedna naplata utrošene vode i pruženih usluga kanalizacije;
   poboljšanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih i unapređenje njihove zaštite na radu;
   oboljšanje efikasnosti upravljanja u svim oblastima i na svim nivoima;
   optimizacija funkcionalnosti vodovodne i kanalizacione mreže;
   završetak izgradnje kompleksa Makiša 2;
   unapređenje prečišćavanja i prerade otpadnih voda i izgradnja nove kanalizacione mreže;
   racionalna potrošnja električne energije