...

Obaveštenje zainteresovanim licima za preuzimanje otpada (posebni tokovi otpada)

Zbog izmene konkursne dokumentacije produžava se rok za podnošenje ponuda  tako da je vreme i mesto podnošenja ponuda (novi rok): 01.12.2017. godine do 10 sati, ul. Deligradska 28, Beograd, pisarnica JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.

Izmenjenu konkursnu dokumentaciju zainteresovana lica će moći da preuzmu od 28.11.2017. godine na arhivi JKP Beogradski vodovod i kanalizacija.