...

Obnova tri i po kilometra vodovodne mreže na Lipovičkom putu

U delu Lipovičkog puta, od CS Lipovica do rezervoara Dražanovac, na opštini Barajevo, biće rekonstruisana vodovodna mreža u dužini od 3.500 metara. Stare liveno – gvozdene cevi prečnika 150 milimetara biće zamenjene novim polietilenskim i duktilnim prečnika 300 i 315 milimetara. Radovi će trajati do kraja 2017. godine.