...

Obnova vodovodne mreže na opštini Zemun

U ulicama Vukovoj i Triglavskoj na opštini Zemun stare liveno – gvozdene cevi prečnika 80 milimetara biće zamenjene novim duktilnim prečnika 150 milimetara, u dužini preko 300 metara.

Radovi će trajati do kraja marta 2018. godine.