Ojačavanje međunarodne saradnje u regionu u vanrednim situacijama

Beograd je 13. i 14. oktobra 2016. godine bio domaćin međunarodnog projekta „EUrban Water Aid 2016“ u organizaciji Nacionalnog Direktorata za vanredne situacije pri Ministrastvu unutrašnjih poslova Mađarske.

Osnovni cilj projekta je ojačavanje međunarodne saradnje u regionu u vanrednim situacijama izazvanim poplavama, a to podrazumeva usklađivanje procedura, efikasno upravljanje resursima i unapređenje komunikacije između sektora za vanredne situacije i vodnog sektora. Pored toga projekat obuhvata i proveru postojećih procedura i izradu novih dokumenata u vidu pravilnika o univerzalnim procedurama uzajamne pomoći između zemalja regiona tokom kriznih situacija.

Finansijer celog projekta je Evropska komisija – Direktorat EU za humanitarnu pomoć i civilnu zaštitu  (ECHO).

Na „EUWA 2016“ su pored organizatora, kao nosioca projekta, učestvovali i Vodovod Budimpešta, MUP Slovačke, Državna uprava za zaštitu i spašavanje Hrvatske i JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“.

Prilikom susreta u Beogradu održan je  i inicijalni sastanak grupe za planiranje vežbe, koja će biti održana na proleće 2017. godine u Mađarskoj na reci Tisi. Tada će biti simulirana poplava, a u vežbi će učestvovati predstavnici svih zemalja obuhvaćenih ovim projektom.

O Darko Ivanovic

Darko Ivanovic /Web administrator Belgrade Waterworks & Sewerage - Department of marketing and information Deligradska str.28 Belgrade, Serbia Phone: +381 11 360-6866, Fax: +381 11 360-6790 Mobile: +381 64 8518-183